Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 197 525 600
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 


Новини

  стр. 1 / 166   стр.    
11.10.2019: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд публикува съобщение...
11.10.2019: Антимонополната комисия си даде още 4 месеца да проучва сделката...
10.10.2019: 530 млн. лв. вложения предвижда "Еврохолд" в мрежата на ЧЕЗ до...
10.10.2019: "Еврохолд" обеща 530 млн. лв. инвестиции, ако придобие бизнеса...
09.10.2019: „Еврохолд“ няма да иска увеличение на цената на...
07.10.2019: ЧЕЗ ще запази българските си активи, ако властите блокират...
04.10.2019: КЗК започна проверка на сделката за активите на ЧЕЗ в...
04.10.2019: Еврохолд България АД-София (4EH) В БФБ АД е получено следното...
27.09.2019: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
20.09.2019: България вече не е вторият най-голям акционер в Международната...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 221 пъти
[2016: 1 900, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]