Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 197 525 600
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 


Новини

  стр. 1 / 170   стр.    
21.05.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
18.05.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
07.05.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл. 19, пар. 3...
05.05.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Eвроинс финализира сделката по...
05.05.2020: "Eвроинс" завърши сделката за беларуската ЕRGO "Евроинс...
04.05.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София...
07.04.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София...
01.04.2020: Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588...
24.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
10.03.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 734 пъти
[2016: 2 413, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]