Кратък фирмен профил

Би Джи Ай Груп АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Добруджа 6 ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175245089
Капитал (лв.): 6 665 000
 
 
 

Отрасъл: Подготовка за продажба, покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.09.2019 
Предмет на дейност: покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 38   стр.    
20.09.2019: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) На основание чл. 75, ал. 2 във...
20.09.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
19.09.2019: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) На проведено ОСО от 16.09.2019...
03.09.2019: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) В БФБ АД са постъпили материали...
29.08.2019: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Би Джи Ай Груп АД-София ...
09.08.2019: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) В БФБ АД е постъпил доклад по...
30.07.2019: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) Би Джи Ай Груп АД-София...
30.07.2019: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Би Джи Ай Груп АД-София ...
16.07.2019: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Дружеството уведомява за вписани...
05.07.2019: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 030 пъти
[2016: 809, 2015: 200, 2014: 62, 2013: 125, 2012: 422, 2011: 174, ... ]