Кратък фирмен профил

Индустриален капитал - холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Бачо Киро 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121619055
Капитал (лв.): 15 864 544
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 13.06.2019  Предстоящо - 11.08.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, собствена производствена и търговска дейност
 


Новини

  стр. 1 / 45   стр.    
06.07.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
06.07.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) В БФБ АД са...
02.07.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) В БФБ АД са...
24.06.2020: "М+С Хидравлик" надмина прогнозите за дейността си през месец...
23.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
22.06.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Уведомления за...
17.06.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Постъпили...
03.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
01.06.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
22.05.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 370 пъти
[2016: 1 689, 2015: 350, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 965, 2011: 525, ... ]