Кратък фирмен профил

Индустриален капитал - холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Бачо Киро 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121619055
Капитал (лв.): 15 864 544
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 13.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, собствена производствена и търговска дейност
 


Новини

  стр. 1 / 43   стр.    
30.03.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
30.03.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
24.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
23.03.2020: Общото събрание на акционерите на "М+С хидравлик" АД - Казанлък...
10.03.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
28.02.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
25.02.2020: „М+С Хидравлик“ с 10% спад на продажбите през януари на годишна...
30.01.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
23.12.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) В Индустриален...
23.12.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) На 19.12.2019 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 256 пъти
[2016: 1 575, 2015: 350, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 965, 2011: 525, ... ]