Кратък фирмен профил

Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1407
ул. Орел 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200057149
Капитал (лв.): 502 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 03.07.2015 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
10.10.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
10.10.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
24.02.2016: Решения на Съвета на директорите на БФБ-София АД (23.02.2016 г.)...
24.02.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
08.07.2015: Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ-София (MRH) На проведено ОСА от...
22.05.2015: Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ-София (MRH) В БФБ-София АД са...
01.07.2014: Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ-София (MRH) На проведено ОСА от...
28.05.2014: Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ-София (MRH) В БФБ-София АД са...
13.05.2014: Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ-София (MRH) В БФБ-София АД са...
11.06.2013: Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ-София (MRH) На проведено ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 333 пъти
[2016: 213, 2015: 184, 2014: 148, 2013: 296, 2012: 474, 2011: 112, ... ]