Кратък фирмен профил

Елана Финансов Холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175371928
Капитал (лв.): 55 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.11.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, както и всяка търговска дейност, незабранена от закона
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
18.10.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) В БФБ АД постъпи...
16.10.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) В БФБ АД постъпи...
11.10.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) На свое заседание от...
10.10.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) В БФБ АД постъпи...
30.08.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) В БФБ АД постъпи...
26.08.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) Във връзка с настъпване...
08.08.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) В БФБ АД е постъпил...
28.06.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) В БФБ е постъпил...
03.06.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) На основание чл. 100ц,...
27.05.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) Във връзка с настъпване...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 540 пъти
[2016: 370, 2015: 16, 2014: 27, 2013: 54, 2012: 107, 2011: 2, ... ]