Кратък фирмен профил

Елана Финансов Холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175371928
Капитал (лв.): 55 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.11.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, както и всяка търговска дейност, незабранена от закона
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
11.05.2020: Елана Финансов Холдинг АД-София (229F) С настоящото Елана...
04.05.2020: Елана Финансов Холдинг АД-София (229F) Елана Финансов Холдинг...
04.05.2020: Елана Финансов Холдинг АД-София (229F) Елана Финансов Холдинг...
04.05.2020: Елана Финансов Холдинг АД-София (229F) Елана Финансов Холдинг...
14.04.2020: Елана Финансов Холдинг АД-София (229F) С настоящото Елана...
10.04.2020: Елана Финансов Холдинг АД-София (229F) Във връзка с настъпване...
26.02.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
18.02.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
21.10.2019: На основание чл. 39, ал. 3, т. 9 от Част III Правила за...
21.10.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 611 пъти
[2016: 441, 2015: 16, 2014: 27, 2013: 54, 2012: 107, 2011: 2, ... ]