Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 15.10.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 33   стр.    
20.10.2021: Алтерко АД-София (A4L) На проведено извънредно ОСА от Алтерко...
19.10.2021: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно взети решения на...
19.10.2021: "Алтерко" записа възможност за увеличение на капитала чрез...
12.10.2021: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно предварителни данни...
12.10.2021: „Алтерко“ отчете 54,5% ръст на приходите за деветте месеца на...
08.10.2021: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно публикуване на...
04.10.2021: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД публикува информация на...
29.09.2021: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно сключено...
29.09.2021: Българската „Алтерко“ продава азиатските си дружества за над 2...
21.09.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 597 пъти
[2016: 3 495, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]