Кратък фирмен профил

Монбат АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 32 А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111028849
Капитал (лв.): 39 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2018  Предстоящо - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които монбат ад участва; финансиране на дружества, в които монбат ад участва или упражнява контрол върху тях.
 


Новини

  стр. 1 / 159   стр.    
22.05.2019: Монбат АД-София (5MB) В БФБ АД са постъпили материали за...
20.05.2019: Монбат АД-София (5MBA) Доклад на „Ди Ви Инвест“ ЕАД, изготвен в...
17.05.2019: Монбат АД-София (5MB) Уведомление относно сключен меморандум за...
03.05.2019: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД-София публикува Годишен...
03.05.2019: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД-София публикува Годишен...
02.05.2019: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД-София представи тримесечен...
02.05.2019: Монбат АД-София (5MB) Уведомление за постигнати финасови...
09.04.2019: Д. Пеева: Монбат има право да продаде обратно Левента ЕООД на...
05.04.2019: „Монбат“ захрани печалбата си с ръст от 56% Нетната печалба на...
03.04.2019: Монбат АД-София (5MB) В БФБ АД е постъпил одитиран годишен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 169 пъти
[2016: 1 727, 2015: 700, 2014: 324, 2013: 649, 2012: 1 563, 2011: 1 550, ... ]