Кратък фирмен профил

АСМ-БГ Инвестиции АД - София


Контакти

София, 1172
ж.к. Дианабат, ул. Св. Пимен Зографски 4, бизнес сграда 1, ет. 3, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201408747
Капитал (лв.): 25 547 200
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Произв. на електроенергия
Общи събрания: Последно - 05.03.2012 
Предмет на дейност: Проектиране, производство, доставка и монтаж на системи за производство на енергия от възобновяеми и конвенционални енергийни източници, производство и продажба на енергия от възобновяеми и конвенционални източници /след получаване на необходимата лицензия/, инженерингова дейност, строително-монтажни дейности, туристически услуги, производство и продажба на земеделска продукция, осъществяване на услуги и развитие в сферата на селския и еко-туризъм, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, ресторантъорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с индустриална и интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

27.02.2020: Eкспресбанк отново подкрепи производители на енергия от...
27.08.2014: НЕК плаща избирателно на фирмите, обяви вицепремиерът Екатерина...
03.12.2013: Десетте най-големи инвеститора в соларни и вятърни централи имат...
11.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати