Кратък фирмен профил

Аксес Ритейл Парк АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 53 Б, офис 1-Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201469821
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
Общи събрания: Последно - 29.05.2020 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно със строителни материали както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.