Кратък фирмен профил

Кристинвест АД - София


Контакти

София, 1700
Околовръстен път 235
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201917281
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 22.10.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, притежание, управление, оценка и продажба на участия (акции и дялове) в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които дружеството участва, както и извършване на търговска, производствена, посредническа дейност и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.