Кратък фирмен профил

Студио 1 груп АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Голо бърдо 8, ет. 1, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202996043
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Детективска и охранителна дейност
Общи събрания: Последно - 02.11.2020 
Предмет на дейност: Охрана на обекти, мероприятия и лица, ценни пратки, инкасо, товари, имущество на физически и юридически лица (след получаване на необходимите разрешителни); закупуване, строителство и управление на недвижими имоти, проучване, проектиране и строително-монтажни работи по всички фази на инвестиционния процес, реконструкция и модернизация; импорт и експорт на леки и товарни автомобили, отдаване на автомобили под наем; закупуване и продажба на дружествени дялове и акции от местни и чуждестранни юридически лица; консултации и посредничество, както и всяка друга търговска дейност, разрешена от закона.
 

Не са достъпни новини.