Кратък фирмен профил

Бългериан Органироуз ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Брезовско шосе 176В
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825340278
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на етерични масла
Предмет на дейност: Производство и търговия на парфюмерийно-козметични продукти, придобиване и управление на акции, дялови участия и предприятия; консултантска и комисионна дейност; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица; търговия с вина и високоалкохолни напитки; изграждане и експлоатация на оранжерии за селскостопанско производство, преработка на селскостопанска продукция; производство и преработка на органично сертифицирани етерично-маслени култури, билки, лечебни растения и подправки; създаване и експлоатация на трайни насаждения; изпитване на български и чужди сортове и хибриди растения, всякакви други дейности в областта на сортоизпитването, селекцията на растения и култури; производство, заготовка и търговия с посевен и посадъчен материал; агротехнически механизирани услуги; селски и екологичен туризъм; вътрешна и външна търговия; внос-износ; бартерни и реекспортни операции; търговия с недвижими имоти, както и всички други, незабранени от българското законодателство дейности.
 

Не са достъпни новини.