Кратък фирмен профил

Аксес Новело АД - София


Контакти

София, 1756
София парк, бл. 69, ап. 0.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203083277
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
Общи събрания: Последно - 31.03.2020 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно със строителни материали, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона
 

Не са достъпни новини.