Кратък фирмен профил

Грейт лък АД - София


Контакти

София, 1000
ул. "Граф Игнатиев" No 24, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203494225
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 14.01.2022 
Предмет на дейност: Извършване на инвестиции в недвижими имоти, дялове и акции на търговски дружества, държавни облигации/съкровищни бонове, финансови инструменти, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение, лиценз или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
15.12.2021: Грейт лък АД-София (GRLK) Грейт лък АД-София (GRLK) свиква...
27.10.2021: Грейт лък АД-София (GRLK) Грейт лък АД-София представи...
30.07.2021: Грейт лък АД-София (GRLK) Грейт лък АД-София представи...
01.07.2021: Грейт лък АД-София (GRLK) На проведено редовно ОСА от...
30.06.2021: Грейт лък АД-София (GRLK) На проведено редовно ОСА от...
27.05.2021: Грейт лък АД-София (GRLK) Грейт лък АД-София (GRLK) свиква...
28.04.2021: Грейт лък АД-София (GRLK) Грейт лък АД-София представи...
31.03.2021: Грейт лък АД-София (GRLK) Грейт лък АД-София публикува Годишен...
29.01.2021: Грейт лък АД-София (PR3) Грейт лък АД-София представи...
13.11.2020: Грейт лък АД-София (PR3) Нов уебсайт на Дружеството:...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати