Кратък фирмен профил

Елаците - Мед АД - Мирково


Контакти

Мирково, 2086
общ. Мирково
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122016037
Капитал (лв.): 2 393 031
 
 
 

Отрасъл: Добив на руди на цветни метали и техните концентрати
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.11.2019 
Предмет на дейност: Добив и обогатяване на медни и златосъдържащи руди, химично и биохимично извличане на мед и други метали, ремонтна и инженерно-внедрителска дейност, производство на емулсионни взривни смеси, производство на инертни материали, производство и преработка на селскостопанска продукция, селскостопански услуги, логистика, транспорт, търговия и управление на промишлени отпадъци, продажба на стоки и услуги, вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
23.01.2020: "Булгартрансгаз" обяви поръчка за тръби за газифициране на...
04.10.2019: Ръстът в добивната индустрия се забавя Едва половината от...
23.08.2019: „Елаците-Мед” чества две годишнини Водещата компания в минния...
05.11.2018: "Аурубис" по пътя към рекордните приходи През 2017 г....
20.08.2018: Инвестициите в минната индустрия достигнаха 5,5 млрд....
15.12.2017: "Дънди прешъс металс Челопеч" плаща най-много за концесия на...
14.12.2017: Близо 74 млн. лв. са приходите от концесионна дейност по Закона...
22.08.2017: Раздадоха миньорските Оскари Традиционните награди на...
13.07.2017: Аурубис България АД е гласувало брутен дивидент от 196,5 млн....
19.08.2016: Минната индустрия допринася за близо 4% от БВП на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 552 пъти
[2016: 1 254, 2015: 231, 2014: 209, 2013: 419, 2012: 798, 2011: 589, ... ]