Кратък фирмен профил

Градус АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ж.к. Индустриален, Птицекланица Градус
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204882907
Капитал (лв.): 243 608 710
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 22.10.2021 
Предмет на дейност: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
30.11.2021: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи...
30.11.2021: "Градус" увеличи с 9% продажбите на вътрешния...
09.11.2021: Министър дава БАБХ на прокурор - спрели внос на полско пилешко...
03.11.2021: Градус АД-Стара Загора (GR6) На заседаниe на Съвета на...
03.11.2021: Градус АД-Стара Загора (GR6) На заседаниe на Съвета на...
03.11.2021: Градус АД-Стара Загора (GR6) На заседаниe на Съвета на...
03.11.2021: Градус АД-Стара Загора (GR6) На заседаниe на Съвета на...
26.10.2021: "Градус" отчита 17,5% ръст на печалбата към края на...
25.10.2021: Градус АД-Стара Загора (GR6) На проведено извънредно ОСА от...
25.10.2021: Градус АД-Стара Загора (GR6) На проведено на 22.10.2021 г. ОСА...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати