Кратък фирмен профил

Нипроруда АД - София


Контакти

София, 1309
бул. Александър Стамболийски 205
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121664315
Капитал (лв.): 644 977
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.10.2021 
Предмет на дейност: Научноизследователска, проучвателна, проектантска, конструкторска, производствена и инженерингова дейност в областта на добива и преработката на минерални суровини, селското стопанство, екологията, строителството, пробивно-взривни работи, концесионни анализи, отдаване помещения под наем, обучение, квалификация и преквалификация на кадри, търговска, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
01.06.2020: Преизбраха проф. Николай Вълканов за председател на...
22.08.2017: Раздадоха миньорските Оскари Традиционните награди на...
28.04.2017: Николай Вълканов стана председател на БМГК Проф. д.т.н....
21.06.2012: Българската фирма "Елиа" ще изпълнява енергийната част от...
04.06.2010: Нипроруда АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
11.12.2009: Нипроруда АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
05.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Нипроруда" - АД, София, на основание...
08.12.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
23.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 262к, ал. 2 ТЗ с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 975 пъти
[2016: 1 048, 2015: 103, 2014: 56, 2013: 113, 2012: 273, 2011: 149, ... ]