Кратък фирмен профил

ВДХ АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Шандор Петьофи 13-15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119081953
Капитал (лв.): 5 005 480
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.04.2020 
Предмет на дейност: Инженеринг, проектиране, строителство и възлагане на строежи на: жилищни и нежилищни сгради; благоустройствена инфраструктура; автомагистрали и съоръжения (мостове, тунели и др.) към тях; ж.п. вкл. сгради и съоръжения към тях; летища вкл. сгради и съоръжения към тях; метрополитени и съоръжения към тях; пристанища вкл. сгради и съоръжения към тях; съоръжения за брегоукрепване и геозащита; преносни и разпределителни проводи (мрежи) в областта на електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и канализация и съоръженията към тях; хидротехнически, хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи; пречиствателни съоръжения; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, изграждане и закриване на депа; доставка и монтаж на машини, съоръжения и инсталации, реконструкция, ремонт и поддръжка на изброените по-горе обекти и реставрация и консервация на недвижими паметници на културата; търговски сделки в областта на селското стопанство; транспортни сделки; извършване на железопътен превоз на пътници и/или товари във вътрешно и/или международно съобщение; посреднически, лизингови, комисионерски и рекламни сделки, складова търговия, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, вътрешнотърговски сделки, всякакъв вид търговски сделки, допустими от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 40   стр.    
17.11.2020: Пътната агенция сключи договор за 57 млн. лв. за нов северен...
12.11.2020: "Терна" и ВДХ ще строят жп линията от Волуяк до Драгоман за...
12.11.2020: "Терна" и ВДХ ще строят жп линията от Волуяк до Драгоман за...
18.09.2020: ГБС, "Хидрострой" и "Щрабаг" в състезание за ремонта на стадион...
06.02.2020: ДЗИ купи бившия Pfohe Mall във Варна за над 30 млн. лв. от...
03.02.2020: Големият хасковски строител АБ ще има нов...
28.10.2019: Гарата в Стара Загора ще се ремонтира от обединение на "Парсек...
01.10.2019: Над 27 млн. лв. влагат в реконструкцията между жп гарите Зимница...
28.05.2019: Влакът със 160 км/ч до морето блокиран от жалби Строителството...
11.03.2019: Чисто нови кошчета и пейки в Стара Загора хванаха ръжда...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 350 пъти
[2016: 2 968, 2015: 375, 2014: 172, 2013: 344, 2012: 959, 2011: 272, ... ]