Кратък фирмен профил

Омега Би Ди холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121748852
Капитал (лв.): 16 354 658
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 31.03.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, друга търговска и производствена дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
16.11.2016: "Омега Би Ди холдинг" увеличи дела си в "Синергон...
01.07.2011: Индексът на цени на производител с ръст на годишна...
27.04.2010: Омега Би Ди холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
01.07.2009: Омега Би Ди холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2009: За малките акционери в български публични дружества...
07.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.04.2008: Нетната печалба на Синергон холдинг през 2007 г. е нараснала с...
04.04.2008: Омега Би Ди холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 528 пъти
[2016: 705, 2015: 89, 2014: 57, 2013: 114, 2012: 215, 2011: 155, ... ]