Кратък фирмен профил

Софарма трейдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103267194
Капитал (лв.): 34 276 050
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.06.2019 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарохигиенни материали; транспортна и спедиционна дейност; покупка, строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всички други тьрговски сделки, незабранени от закона. чужбива на всякакьв вид стопанска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 82   стр.    
31.01.2020: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Софарма трейдинг АД-София...
31.01.2020: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Софарма Трейдинг АД информира...
17.12.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Огнян Донев по...
17.12.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Софарма АД по...
16.12.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Софарма АД по...
16.12.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомяваме обществеността, че...
13.12.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
13.12.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
12.12.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Софарма АД по...
11.12.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Софарма АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 108 пъти
[2016: 1 936, 2015: 391, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 934, 2011: 792, ... ]