Кратък фирмен профил

Неохим АД - Димитровград


Контакти

Димитровград, 6403
ул. Химкомбинатска Източна индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836144932
Капитал (лв.): 2 654 358
 
 
 

Отрасъл: Производство на азотни съединения и торове
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електро- и топлинна енергия Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.06.2019 
Предмет на дейност: Неорганични и органични химически продукти.
 

16.04.2020

Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград публикува...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 86   стр.    
13.05.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград представи...
13.05.2020: Неохим отчита трикратен срив на печалбата за тримесечието на...
16.04.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград публикува...
16.04.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград публикува...
09.04.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград представи...
09.04.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД публикува уведомление за...
09.04.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград представи...
31.03.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Становище от Дружеството относно...
10.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
28.02.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 491 пъти
[2016: 1 972, 2015: 459, 2014: 274, 2013: 548, 2012: 1 508, 2011: 1 082, ... ]